Bryk vormgeving
Saskia Koopman

Mijn naam is Saskia Koopman, professioneel kunstzinnig therapeut en oprichter van De Wervel­stroom.

In mijn leven heb ik op verschillende plekken gewoond en gewerkt, onder andere in New York en Parijs. Op al die plekken stond mijn werk in het teken van menselijk contact.
Ik ben altijd geïnteresseerd in wat mensen beweegt en waarom mensen of kinderen vastlopen. Toen mijn eigen kind vastliep, kwam daar nog een extra dimensie bij.

Ik ben oorspronkelijk HBO geschoold in de kunstvakken. Na mijn verblijf van ruim zeven jaar in het buitenland heb ik aan academie "De Wervel" de opleiding tot kunstzinnig therapeut gevolgd. Academie de Wervel is opgegaan in HBO Hoge School Leiden en te vinden onder www.hsleiden.nl

Ik heb onder andere ervaring in de kinder- en volwassenenpsychiatrie. Ik heb lesgegeven op verschillende middelbare scholen en heb ervaring als begeleider en kunstzinnig therapeut in de verslavingszorg.

Inmiddels werk ik nu al meer dan vijf jaar met veel plezier in mijn bedrijf 'De Wervelstroom'. Ik heb veel kinderen maar ook pubers en volwassenen weer op weg geholpen. Voortkomend uit deze ervaringen en ingaand op de vraag van ouders bied ik nu een nieuw traject voor kinderen en volwassenen aan. De trajecten zijn kort maar krachtig en hebben als doel uw kind of uzelf ondersteuning te bieden in periodes waarin het even niet goed gaat. U moet hierbij denken aan ondersteuning bij een scheiding, pesten of gepest worden, ziekte, plotseling slechte schoolprestaties, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen in omgang met leeftijds­genoot­jes,angstig of verdrietig zijn etc. Onder Werkwijze kunt u hierover meer informatie vinden.
In de kunstzinnige therapie heb ik ontdekt dat die volwassenen en kinderen echt weer op weg kan helpen.

De Wervelstroom kent twee richtingen: een therapeutische richting en een kunst-educatieve richting.
In mijn atelier geef ik les in tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Ik werk bij voorkeur met kleine groepen, tot maximaal vijf personen. Hierdoor kan ik mijn cursussen met veel aandacht en liefde geven. Dit maakt mijn cursussen uniek in Arnhem en omstreken.
Kijk voor meer informatie onder Aanbod.


 
Voor wie is De Wervelstroom bedoeld?

De Wervelstroom is er voor Therapie en Coaching, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar een goed adres voor lessen in tekenen, boetseren,schilderen etc.
Onder het kopje Aanbod vind u de actuele cursussen.

Kunstzinnige coaching of therapie is er voor kinderen, pubers en volwassenen met een hulpvraag of dat nou voor kortere of langere tijd is. J.W.Goethe verwoordt het heel mooi wanneer hij zegt:

"We zouden onze kinderen twee dingen mee moeten geven: WORTELS EN VLEUGELS"

Hebt u sterk het gevoel dat uw kind niet durft uit te vliegen? En wat te doen als 'wortelen' niet lukt? Is uw kind angstig, verdrietig rusteloos en lijkt het alsof het niet kan aarden?

Herkent u de onderstaande voorbeelden?
  • uw kind kan zich slecht concentreren
  • uw kind wordt gepest op school
  • uw kind is gediagnosticeerd als zijnde iemand met ADHD of als mens met autistische of aan autisme verwante kenmerken
  • heeft uw kind faalangst?
  • is er sprake van dyslexie en/of hoogbegaafd zijn? ook daardoor loop je tegen allerlei obstakels aan waar je vaak geen weg mee weet
  • is het lange tijd ziek?
  • slaapt slecht?
  • heeft faalangst of voelt zich down?
  • verwerkt een scheiding?
In alle gevallen kan uw kind baat hebben bij individuele coaching of therapie.
Uiteraard kunt u als volwassene ook met een hulpvraag bij mij terecht.

Naast kunstzinnige therapie houd ik mij ook bezig met kunstzinnige educatie in de vorm van teken-, schilder-, en boetseercursussen etc.
Kijkt u voor het actuele aanbod onder Werkwijze. 
Wat houdt een coaching traject bij de wervelstroom in?

Als u besluit een traject van individuele coaching voor uw kind of uzelf bij de wervelstroom te gaan volgen dan kunt u het volgende verwachten:

Een onconventionele stijl van coachen waarbij uw coach gebruik maakt van diverse middelen om het doel van het traject te bewerkstelligen.
Dit doel wordt door u samen met uw coach bij aanvang van het traject afgesproken.
Tijdens het traject wordt vooral gewerkt aan zelf-bewust-zijn.
Dit betekent dat uw kind of u zich bewust wordt van zijn eigen (zelf) functioneren.
Om dit bewustzijn te creëren wordt gewerkt met zand, klei, verf, houtskool etc. kortom kunstzinnige middelen. De middelen worden zodanig ingezet dat ervaring hiermee niet nodig is, sterker nog, het gebrek aan ervaring kan zelfs in zijn voordeel werken.
Naast deze kunstzinnige middelen kunnen NLP, Enneagram, Mindfulness, Bodymapping etc. worden ingezet. Het is wel van belang dat u zich ook thuis verbind met het traject door het uitvoeren van kleine opdrachten.
U mag er van uitgaan dat u een uniek traject tegemoet gaat.

De kosten voor dit individuele coaching traject* zijn: 350 Euro excl. BTW te betalen bij aanvang van het traject.


Hoe werkt een therapie traject?

Een therapie traject wordt individueel gegeven. In een intakegesprek zullen we samen tot een kernvraag/doel komen. Als het jonge kinderen betreft, wordt de vraag samen met de ouders vastgesteld.
Met deze vraag als uitgangspunt werken we procesmatig toe naar ons gezamenlijke doel. Het is afhankelijk van de vraag en persoon of we gaan tekenen, schilderen of boetseren of een combinatie van verschillende technieken gaan toepassen.
Iedere techniek heeft een ander gebied waarop het werkzaam is: het denken,voelen of willen. Het gaat in het werken niet om het resultaat. Men hoeft dus helemaal niets te kunnen op het gebied van de techniek.

Door te tekenen, schilderen of boetseren geef je bewust of onbewust uitdrukking aan jezelf, ook als je nog nooit een potlood hebt aangeraakt. Al doende kun je tot inzichten komen en zal herstel intreden. Balans in denken, voelen en willen of handelen. In de therapie wordt er niets beoordeeld of veroordeeld, het gaat om het proces dat door mij deskundig wordt gevolgd.

Soms wordt er in groepen gewerkt omdat in bepaalde gevallen uitwisseling met lotgenoten belangrijk, verruimend en verhelderend kan zijn: ik denk hier bijvoorbeeld aan mensen met kanker.
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden aan huis gebonden is kom ik tegen een kleine kilometervergoeding bij u thuis.
Beroepsvereniging
beroepsvereniging NVKToag
De beroepsvereniging NVKToag is de vereniging waar alle praktiserende kunstzinnig therapeuten staan ingeschreven.

De vereniging heeft enerzijds een toezichthoudende functie. Dat wil zeggen dat zij garant staat voor de kwaliteit van de therapeuten.
De therapeuten die lid zijn, zijn verplicht ieder jaar een substantieel gedeelte van hun tijd te besteden aan bij- en nascholing.
Daarnaast worden de therapeuten bezocht door een visitatiecommissie die controleert of een therapeut werkt volgens de regels van de wet en de uitgangspunten en filosofie van de vereniging respecteert.

Anderzijds is het zo dat de vereniging onze beroepsbelangen behartigt. Een kunstzinnig therapeut valt net als een fysiotherapeut onder de para-medische beroepen. Zij verzorgt dus onder andere het contact met de verzekeraars.

Voor informatie over de vereniging verwijs ik u naar hun website: www.kunstzinnigetherapie.nl


In 1985 ben ik te Groningen afgestudeerd als docent beeldende vakken (HBO) en heb er veel plezier in anderen te inspireren.
Mijn cursussen zijn voor iedereen en staan los van de therapie, ze zijn voor eenieder die zin heeft om te leren tekenen, schilderen, boetseren etc.
Er wordt gewerkt op alle niveau's van beginners tot gevorderden en instroom is altijd mogelijk. Groepen volwassenen zijn niet groter dan 4 personen. Kinderen soms vijf.
Onder Aanbod kunt u vinden welke cursussen ik aanbied. 
Aanbod cursussen 2016/17
Start 5 september, week 36


KUNSTGESCHIEDENIS VAN PREHISTORIE TOT HEDEN

Beleef de kunstgeschiedenis door te kijken, luisteren en kunstopdrachten te maken.
Als je werk van kunstenaars bestudeert en kopieert, ontwikkel je meer affiniteit met het tijdsbeeld en de kunst of kunstenaar van die tijd.
De cursus is ingedeeld per tijdvak:
- Prehistorie tot Romeinen
- Romeinen tot renaissance
- Renaissance tot impressionisme
- Impressionisme tot 20ste eeuw
- Moderne kunst vanaf 1950

Elke periode bestaat uit 5 lessen van anderhalf uur.
De kosten zijn 99 euro inclusief materialen, het is mogelijk per periode in te schrijven.
Maandagochtend an 10.00 tot 11.30 uur.
Maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Bel of mail mij voor de exacte data: 026- 3517704.


OPEN ATELIER VOOR VOLWASSENEN (max. 4 personen)

Tekenen schilderen,boetseren, gemengde technieken, beeldhouwen etc.
Werken naar een thema bijvoorbeeld de vijf tekensoorten aanleren, werken naar Picasso, boetseren van een ontwikkeling reeks, vingerverven, beeldhouwen in gips en speksteen etc.
Er gaat altijd een korte kunstbeschouwing, vormtekening of een tekening naar de waarneming aan de lessen vooraf.

Dit atelier vind plaats op dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De kosten zijn 180 euro voor 10 lessen, 1x per week of 1 x per veertien dagen.
Iedereen is welkom ook degene die nog nooit iets op dit gebied heeft gedaan.


DE JAARFEESTEN

Elke eerste zaterdag van de maand gaan we aan de slag met het meest actuele feest van dat moment. We gaan in op het verhaal en de betekenis van de jaarfeesten en maken iets wat daar mee te maken heeft, van draken tot kerst/advent kransen.
De kosten zijn 18 euro per keer.

Alle cursussen zijn inclusief materialen met een enkele uitzondering zoals bijvoorbeeld schilderslinnen en speksteen.


Kunstlessen voor kinderen en pubers (jongens en meisjes)

In de kinderkunstlessen probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en houd ik nadrukkelijk rekening met de leeftijd van de kinderen.
De kunstzinnige opdrachten zijn gericht op het ontwikkelen, prikkelen van de fantasie en gevoel krijgen voor materiaal en techniek. Door zich materialen en technieken eigen te maken zal het kind steeds meer mogelijkheden gaan zien om zich uit te drukken.
De nadruk in de lessen ligt niet op mooi of lelijk maar veel meer op mogelijkheden en verwondering.
Het is mijn streven dat ieder kind zich zo prettig mogelijk voelt zodat het zich durft te uiten.
Als inspiratiebron voor de kinderen gebruik ik sprookjes en verhalen maar we laten ons ook inspireren door de seizoenen, door een kunstenaar of illustrator een actuele gebeurtenis etc.
Ik pas mijn lessen aan aan de groep en het individuele kind en probeer het kind zoveel mogelijk zijn eigenheid te laten ontdekken.


JULIA'S REIS

Dinsdag middag van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Een reis door de tijd met Julia die van de ene kunstenaar naar de andere reist.
We maken kennis met Rembrandt van Rijn, Frida Kahlo, Vincent van Gogh etc. etc. Naar aanleiding van wat we tegenkomen in het verhaal maken we diverse opdrachten waarbij vele technieken aan bod komen.
De cursus prikkelt het voorstellingsvermogen en laat uw kind spelenderwijs kennismaken met kunst.
De cursus is voor kinderen (jongens en meisjes) vanaf acht jaar.
Kosten: 70 euro voor 8 lessen.


FILOSOFIE

Woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Naar aanleiding van voorgelezen sprookjes, mythes en verhalen gaan we in gesprek, we filosoferen over het verhaal en maken allerlei mooie tekeningen, boetseerwerken en schilderijen.
De ervaring leert dat kinderen vanaf zes jaar het erg fijn vinden om voorgelezen te worden en dat ze lekker spontaan hun fantasie kwijt kunnen in een mooie opdracht. Zoals bij alle lessen is deze geheel aangepast aan de leeftijdgroep.
Van 6 tot 8 jaar. Kosten: 70 euro voor 8 lessen.


VAN BREITNER TOT PICASSO

Woensdagmiddag van 16.15 tot 17.30 uur.
Kunstbeschouwing, onderzoek en vrije opdrachten voor PUBERS.
Samen kijken naar compositie, materiaalgebruik, techniek, vorm, kleurgebruik etc.
De leerlingen leren beter kijken en benoemen wat ze zien en doen.
Zij ontwikkelen gevoel voor eigen werk en dat van een ander waardoor ze steeds meer de eigenheid van hun eigen werk gaan ontdekken.
De cursus is voor leerlingen die in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs zitten.
Kosten: 75 euro voor 8 lessen.


KUNSTBESCHOUWING, ONDERZOEK EN VRIJE OPDRACHTEN.

Donderdagmiddag van 17.00 tot 18.15 uur.
Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs vanaf de derde klas.
De titel zegt het al, wij werken vanuit verschillende invalshoeken aan eigen werk.
Er wordt veel aandacht besteed aan kunstbeschouwing en individueel werken.
Opdrachten zijn heel divers en kunnen zowel ruimtelijk als tweedimensionaal zijn.
Er wordt gewerkt met diverse materialen en technieken.
Kosten: 75 euro voor 8 lessen.


Voor alle cursussen geldt dat, indien plaats, instromen gedurende het jaar altijd mogelijk is. 
Voorbeelden en reacties


Wilt u ook graag een reactie plaatsen op deze pagina? U bent van harte welkom!
Gebruikt u daar­voor a.u.b. het formulier op de pagina 'Contact'.N., 10 jr.

Dit is het danseresje waar Julia, uit Julia's reis, gaat logeren als ze op dansles bij Degas terecht is gekomen.
S., 40 jr.

Naar Nolde.
I., 12 jr.
R., 15 jr.

Mijn eerste reliëf ever, moeilijk maar heel fijn om te maken.
S., 16 jr.

Ik ben helemaal weg van een Japanse kunstenaar. Dit werk is op zijn werk geïnspireerd..
W., 69 jr.

Sonsbeekpark zwaan.
M., 15 jr.

Eerst had ik alleen een lucht gemaakt maar dat vond ik saai. Ik heb er toen voor gekozen de stad er voor te zetten en ben nu helemaal tevreden.
I., 13 jr.

Dit is een goudhaantje, we mochten een vogel kiezen en boetseren. Ik houd van goudhaantjes, dat zijn heel schuwe mooie kleine vogels.
R., 14 jr.
I., 12 jr.

Dit was eigenlijk een onderzoek naar compositie, maar ik zag meteen een hoofd. Dat heb ik toen maar uitgewerkt. Bijzonder vond ik het.
C., 9 jr.

Dit is mijn monster, het is wel een lief monster hoor!
M., 15 jr.

Naar aanleiding van een''structuren onderzoek' heb ik dit gemaakt. Het was fantastisch en zo verrassend om te doen!
R., 14 jr.

Ik heb deze bloem nageschilderd maar hij was wit. Ik vind dit mooier.
D., 9 jr.

Ik vind boetseren het allerleukst! Dit heb ik gemaakt omdat ik houd van hanenkammen.
L., 12 jr

De kleine prins.
 

Kunstgeschiedenis Assyrië.
N. 7 jaar

 
M., 67 jr.

Naar de aboriginals.
S., 10 jr.

Dit is een vormtekening, ze zijn heel leuk om te maken net een puzzel.
M., 13 jr.

We waren volgens de "pollock-methode" aan het werk en opeens zag ik een mooie slang verschijnen!
W., 71 jr.

Heel fijn om te maken dit stemmige schilderij, veel van geleerd.
 

Susan:

Mijn zoon wilde graag een schilderij op de kamer, ik maakte zijn lievelingsdier: een walvis. Hij was er erg blij mee!
De Wervelstroom stelt uw reactie op prijs! Gebruik a.u.b. het formulier op 'Contact'. 
Contact

U kunt zich aanmelden door onderstaand contactformulier te versturen, of door mij
te bellen. Mocht u een antwoord­apparaat treffen, dan bel ik u zo spoedig mogelijk
terug.

Een coachingtraject bij De Wervelstroom bestaat uit 8 sessies van 1 tot 1 1/2 uur.
De kosten ervan zijn 350 euro exclusief BTW te betalen voor aanvang van het traject.
Kunstzinnige therapie wordt in veel gevallen vergoed. Ik raad u dan ook aan
hiernaar te informeren bij uw verzekeraar.

De kosten voor een therapiesessie zijn (incl. 21% btw):

Voor kinderen:  € 55 per uur
Voor volwassenen:  € 65 per uur

De intake voor therapie of coaching duurt 30 minuten en kost 30 euro die
u cash meeneemt. Als u besluit tot een traject wordt het geld verrekend
met uw eerste sessie.

De Wervelstroom is met uitzondering van de cursussen geopend op
dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 20.00 uur.

De Wervelstroom
Praktijk voor Kunstzinnige Therapie, Educatie en Ontwikkeling
Van Heutszlaan 1
6821 KB  Arnhem
Tel: (026) 3517704

Aangesloten bij beroepsvereniging NVKToag reg.nr. S950
Triodos bank nr. 198.36.26.76
Kamer van Koophandel 09217062
AGB-code zorgverlener 90.040118
De Wervelstroom 90.18556


uw naam


uw email-adres


uw bericht